Następna zmiana sprzedawcy


Procedura zmiany sprzedawcy obowiązująca przy kolejnej zmianie sprzedawcy jest krótsza i prostsza niż przy pierwszej zmianie. Nie jest konieczne zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji – obowiązuje dotychczasowa, zawarta przy pierwszej zmianie sprzedawcy. Ponadto nie ma potrzeby dostosowywania układów pomiarowo — rozliczeniowych (liczników), gdyż zostały dostosowane przy pierwszej zmianie.

 

 

 

 

JEŚLI odbiorca sam przeprowadza procedurę

 

  1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.

    Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą - takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.
    Odbiorca może zapytać nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zamiast dwóch umów – umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji)
  2. Odbiorca wypowiada obowiązującą dotychczas umowę sprzedaży
  3. Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą
  4. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.

JEŚLI odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

 

  1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży, upoważniając sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą.
  2. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom