Znajdź SprzedawcĘ energii elektrycznej na twoim terenie

 

mapa

 

Na Twoim terenie działa jeden operator systemu dystrybucyjnego (OSD) oraz wielu sprzedawców, od których możesz kupować energię. Poniżej lista OSD działających na terenie kraju. Gdy wybierzesz swojego operatora systemu dystrybucyjnego, będziesz wiedział od kogo możesz kupować energi